Πρόσκληση υποβολής εργασιών για Ειδικό Τεύχος – ΕΡΣΑ

3
Πρόσκληση υποβολής εργασιών για Ειδικό Τεύχος – ΕΡΣΑ

Ειδικό τεύχος του Journal of Rural and Community Development (JRCD)
Η ανάπτυξη αγροτικών και περιφερειακών περιοχών αντιμέτωπη με τη δυναμική της μητροπόλωσης: Ποιοι μοχλοί ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας;

Προθεσμία για την πλήρη υποβολή των εργασιών: 30 Νοεμβρίου 2023

Κατεβάστε την κλήση σε PDF

Προσκεκλημένοι συντάκτες
Abdelillah HAMDOUCH, Καθηγητής Πανεπιστημίου Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Polytech Tours και UMR 7324 CITERES (DATE Team), University of Tours. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] (αντίστοιχος συντάκτης)
Jean-Paul CARRIERE, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Polytech Tours και UMR 7324 CITERES (DATE Team), University of Tours. Email: [email protected]
Lise BOURDEAU-LEPAGEΠανεπιστημιακός Καθηγητής Γεωγραφίας και UMR EVS, Jean Moulin Lyon 3 University. Email: [email protected]
Χοσέ ΣΕΡΑΝΟ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Polytech Tours και UMR 7324 CITERES (DATE Team), University of Tours. Email: [email protected]

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος αυτού του ειδικού τεύχους είναι να συγκεντρώσει ένα σύνολο θεωρητικών ή/και εμπειρικών άρθρων αφιερωμένων στη μελέτη αναπτυξιακών στρατηγικών σε αγροτικές, ημιαγροτικές ή περιφερειακές περιοχές και κοινότητες που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν μια καλύτερη οικονομική και δημογραφική βιωσιμότητα μέσω μιας βελτίωσης. της ελκυστικότητάς τους για τους κατοίκους και τις επενδύσεις, διατηρώντας, αξιοποιώντας ή αποκαθιστώντας ταυτόχρονα τους ξεχωριστούς πόρους τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή και τις πιο συμμετοχικές πρακτικές διακυβέρνησης (Hamdouch, Serrano & Serrhini, 2023a; 2023b). Σε μια τέτοια προοπτική, η ικανότητά τους να προωθούν και να εφαρμόζουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές καινοτομίες (Moulaert et al., 2013; Nyseth & Hamdouch, 2019; Alberio & Klein, 2022) καθώς και θεσμικές καινοτομίες (Hamdouch & Nyseth, 2023) φαίνεται κρίσιμη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Παραλαβή των πλήρων χειρογράφων: 30 Νοεμβρίου 2023 το αργότερο
Διαδικασία επιλογής αποδεκτών εργασιών από προσκεκλημένους συντάκτες και διορισμός εξωτερικών
Διαιτητές: 30 Νοεμβρίου 2023 – 31 Δεκεμβρίου 2023
Αξιολόγηση από εξωτερικούς διαιτητές: 02 Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου 2024
Σχόλια προς τους συγγραφείς και αναθεώρηση των αποδεκτών εργασιών: 28 Φεβρουαρίου – 30 Απριλίου 2024
Παραλαβή αναθεωρημένων εκδόσεων: 31 Μαΐου 2024 το αργότερο
Έλεγχος αναθεωρημένων εκδόσεων και επεξεργασίας: Ιούνιος-Ιούλιος 2024
Δημοσίευση το συντομότερο στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025 ανάλογα με τον προγραμματισμό του περιοδικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι προτάσεις χειρογράφων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα παρουσίασης περιοδικών, που είναι διαθέσιμα στο
ιστότοπος του περιοδικού: https://journals.brandonu.ca/jrcd/about/submissions
Για αυτούς τους κανόνες, οι συγγραφείς καλούνται επίσης να ρίξουν μια ματιά στα δημοσιευμένα άρθρα (όλα ανοιχτά
πρόσβαση) στον ιστότοπο του περιοδικού.
Τα πλήρη χειρόγραφα θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: [email protected] (με Κοιν. στα άλλα 3
Προσκεκλημένοι συντάκτες του Ειδικού τεύχους ; δείτε τα email παραπάνω σε αυτήν την κλήση).

Το JRCD είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, με κριτές από ομοτίμους που δημοσιεύει αναπτυξιακή έρευνα για και σε αγροτικές και μικρές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Δεν χρεώνουμε τους συγγραφείς για δημοσίευση στο JRCD.

Το αρχικό σκεπτικό για τη δημοσίευση του ΚΚΕρ συνεχίζει να τηρείται, το οποίο είναι να παρέχει στους ακαδημαϊκούς έναν χώρο για τη δημοσίευση ευρημάτων σε αναπτυξιακές μελέτες που εμπίπτουν σε αγροτικά και/ή κοινοτικά πλαίσια. Πέρα από τις δημογραφικές τάσεις προς την αστική διαβίωση, υπάρχουν ζητήματα απομακρυσμένης απόστασης, περιφερειακών διαφορών, εξάρτησης και αναδιάρθρωσης από τους πόρους, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ανεργίας και ερήμωσης, αστικής επιρροής/κυριαρχίας κ.λπ. που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Μείνετε ενημερωμένοι για αυτήν την εκδήλωση και τις επερχόμενες δραστηριότητες της ERSA, εγγραφείτε στην ERSA Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Schreibe einen Kommentar