Η καινοτομία είναι απλώς καλή διαχείριση προϊόντων

3
Η καινοτομία είναι απλώς καλή διαχείριση προϊόντων

Τα προϊόντα που λανσάρουν και υποστηρίζουν οι διαχειριστές προϊόντων στην αγορά υπάρχουν σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για να είναι επιτυχημένο ένα προϊόν, πρέπει να προσφέρει αξία στους χρήστες του και πρέπει να το κάνει με τρόπο διαφορετικό από τις ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις.

Ένα προϊόν προσφέρει αξία στους χρήστες όταν αντιμετωπίζει μια ανάγκη, λύνει ένα πρόβλημα ή επιτυγχάνει έναν τελικό στόχο. Επιπλέον, το προϊόν πρέπει να παραδοθεί σε σημείο τιμής που αφήνει τους αγοραστές να νιώθουν ότι έχουν λάβει μια δίκαιη ανταλλαγή για τα χρήματά τους.

Για να παραμείνει ένα προϊόν επιτυχημένο με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να αποδίδει συνεχώς μεγαλύτερη αξία από τον ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς νέοι ανταγωνιστές εισέρχονται στην αγορά, δίνοντας στους αγοραστές περισσότερες επιλογές και τιμές. Τα κέρδη, επομένως, τείνουν να οδηγούνται προς τα κάτω.

Για να καταπολεμηθεί αυτό το αποτέλεσμα, οι διαχειριστές προϊόντων πρέπει συνεχώς να αναζητούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που να επιτρέπει στο προϊόν τους να συνεχίσει να συμβάλλει θετικά στην κερδοφορία του οργανισμού.

Εάν ο στόχος της στρατηγικής διαχείρισης προϊόντων είναι η δημιουργία αξίας και η δημιουργία κέρδους για τους οργανισμούς μέσω της αλλαγής, τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο στόχος της διαχείρισης προϊόντων είναι πολύ ευθυγραμμισμένος με τον στόχο της καινοτομίας.

Schreibe einen Kommentar