Έκδοση τεύχους 57 – ΕΡΣΑ

4
Έκδοση τεύχους 57 – ΕΡΣΑ

Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research δημοσίευσε το Τεύχος αρ. 57.

Παρακάτω θα βρείτε τις περιλήψεις των εργασιών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον τόμο, στις οποίες μπορείτε να προσπελάσετε στη διεύθυνση https://investigacionesregionales.org/en/revista/issue-57/

Marcos Aurelius Diaz Ramirez, Lukas Kleine-Rueschkamp, ​​Paolo Veneri

Επηρεάζει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής τη δυναμική των περιφερειακών επιχειρήσεων;

Αυτό το έγγραφο αξιολογεί εάν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής χρηματοδοτεί την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013
επηρέασε τη δυναμική των επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ασυνέχειας παλινδρόμησης, η ανάλυση
δείχνει ότι οι περιφέρειες που λαμβάνουν περισσότερα κεφάλαια παρουσίασαν υψηλότερες γεννήσεις εταιρειών, χωρίς στατιστικά σημαντικές
θανάτους επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα θετική καθαρή δημιουργία επιχειρήσεων και αυξανόμενη απασχόληση που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτό
Η μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα στη βιβλιογραφία σύμφωνα με τα οποία δείχνουν οι περιοχές που λαμβάνουν περισσότερα κονδύλια
υψηλότερες αυξήσεις στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο. Τέλος, τα κεφάλαια έχουν σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση στο καθαρό
δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες με χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς, αν και αυτό δεν είναι
κατ‘ ανάγκη αγώγιμα σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας σε αυτές τις περιοχές.
Λέξεις-κλειδιά: Περιφερειακή πολιτική; ταμεία συνοχής· επιχειρηματική δυναμική Κατεβάστε

Mariana Bianchini Galuk, Aurora Carneiro Zen, Vitor Klein Schmidt, Bruno Anicet Bittencourt

Shared Resources and Cluster Life Cycle: Μια μελέτη στον τομέα των υποδημάτων στη Βραζιλία και την Ιταλία

Τα cluster θεωρούνται πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ένα σύμπλεγμα νοείται ως ένα σύνολο πόρων. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι πόροι αυτοί ποικίλλουν ανάλογα με την τροχιά τους. Έτσι, αυτή η εργασία επιδιώκει να αναλύσει τη σχέση μεταξύ κοινών πόρων στον κύκλο ζωής του συμπλέγματος. Πραγματοποιήσαμε μια μελέτη μεταξύ χωρών με δύο ομάδες στη βιομηχανία υποδημάτων: τη Βραζιλία και την Ιταλία. Παρουσιάζουμε δύο κύριες συνεισφορές. Πρώτον, η ανταγωνιστικότητα των clusters υποστηρίζεται από την ικανότητά τους να ανανεώνουν και να αλλάζουν την εξαρτημένη τροχιά τους. Δεύτερον, προτείνουμε πέντε στοιχεία που επηρεάζουν θετικά την ανταγωνιστικότητα των συμπλεγμάτων. Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε την τροχιά των συστάδων.
Λέξεις-κλειδιά: περιφερειακές συστάδες; κύκλος ζωής συμπλέγματος? στρατηγικούς πόρους· ανταγωνισμός; διακρατική μελέτη Κατεβάστε

Francisco Cellone, Joaquín Córdoba, Lucas Bilbao, Eleonora Carol

Κοινοτικοί Οργανισμοί Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε αγροτικές περιοχές της Αργεντινής. Έρευνα της δομής, της οργάνωσης, της εσωτερικής λειτουργίας και των προβλημάτων και προκλήσεων στη διαχείριση των υδάτων

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας των αγροτικών κοινοτικών οργανισμών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (OCSAS) στην Αργεντινή, του νομικού και θεσμικού πλαισίου που τους υποστηρίζει, καθώς και της δομής, της οργάνωσης και των εσωτερικών λειτουργιών τους. Επίσης, να μελετήσει ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούν αυτοί οι οργανισμοί για να ορίσουν την επαρκή διαχείριση του νερού και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν ότι η εδαφική εκπροσώπηση της OCSAS είναι πλειοψηφική, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν νομικές, θεσμικές – κανονιστικές, τεχνικές, ποιοτικές, οικονομικές πτυχές και πτυχές φύλου.Λέξεις-κλειδιά: Κοινοτικοί Οργανισμοί Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης; Υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής; Διαχείριση αγροτικών υδάτων Κατεβάστε

Leopoldo Cabrera Rodríguez, Felipe Rosa González

Θρησκευτική αναγνώριση κατά περιοχές στην Ισπανία: Αποτελέσματα για 394.906 άτομα: 2013 έως 2022

Περιφερειακές μελέτες για τη θρησκευτικότητα είναι ανύπαρκτες στην Ισπανία και σπάνιες ή ανύπαρκτες στην περιφερειακή σφαίρα της Ευρώπης, αλλά όχι μεταξύ των χωρών. Αυτό το άρθρο δείχνει την περιφερειακή μεταβλητότητα στην Ισπανία των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως πιστοί. Υποστηρίζεται ότι η θρησκευτική ταύτιση (πιστοί) στην Ισπανία είναι περιφερειακά ετερογενής και ότι οι περιφερειακές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη θρησκευτικότητα μεταβάλλονται από άλλες μεταβλητές, το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Έχουν συγχωνευθεί 124 βαρόμετρα, αρχεία από το Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS) της Ισπανίας από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάιο του 2022, μηνιαία, εκτός από τον Αύγουστο, λαμβάνοντας ένα μέγεθος δείγματος 402.868 ερωτηθέντων (394.906 αυτοπροσδιορίζονται ως θρησκευόμενοι ή μη).
Λέξεις-κλειδιά: Θρησκευτική ταύτιση; πιστοί? περιφερειακή ανισότητα· Ισπανία Κατεβάστε

Ρόζα Φερεντίνο, Λούκα Βότα

Μια μαθηματική συμβολή στη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης. Στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ μισθών και παραγωγής από τις ιταλικές περιφέρειες

Σε αυτό το χειρόγραφο, οι συγγραφείς αξιολογούν εμπειρικά τον αντίκτυπο της αύξησης του μισθού ανά εργαζόμενο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ιταλικών περιφερειών. Για την επίτευξη αυτού του ερευνητικού στόχου, οι συγγραφείς πραγματοποιούν μια ανάλυση παλινδρόμησης δεδομένων πάνελ, βασιζόμενοι σε μια στρατηγική ταυτοποίησης που βασίζεται στο τυπικό νεοκλασικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα των συγγραφέων υποδεικνύουν ότι, κατά μέσο όρο, η επίδραση της αύξησης του μισθού ανά εργαζόμενο είναι θετική, με ουσιαστική διαφορά μεταξύ των περιοχών του Βορρά και του Κέντρου-Νότου. Η πολιτική επίπτωση των συγγραφέων είναι ότι η συγκράτηση των μισθών δεν αποτελεί θεραπεία για την οικονομική στασιμότητα που βιώνουν οι ιταλικές περιφέρειες από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990.
Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική ανάπτυξη με γνώμονα τους μισθούς. μισθός ανά εργαζόμενο· περιφερειακή ανάπτυξη· Νεο-Καλεσκιανά οικονομικά; Νεοκλασικά οικονομικά Κατεβάστε

John of Lucius, Raul Minguez, Asier Minondo, Francis Requena

Η σημασία του κορυφαίου εξαγωγέα στις περιφερειακές εξαγωγές

Χρησιμοποιούμε δεδομένα σε επίπεδο ισπανικής εταιρείας κατά την περίοδο 1998-2018 για να εξετάσουμε τη σημασία του κορυφαίου εξαγωγέα
σε κάθε επαρχία (NUTS-III) εξαγωγές. Διαπιστώνουμε ότι: (1) ο κορυφαίος εξαγωγέας σε κάθε επαρχία αντιπροσωπεύει περίπου
το ένα πέμπτο των συνολικών εξαγωγών ετησίως· (2) συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των εξαγωγών της επαρχίας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
δρόμο προς την κορυφή? και (3) τα σοκ στον κορυφαίο εξαγωγέα μιας επαρχίας εξηγούν τις διακυμάνσεις
αύξηση των συνολικών εξαγωγών.Λέξεις-κλειδιά: Κορυφαίος εξαγωγέας; εξαγωγική συγκέντρωση· αύξηση των εξαγωγών· βαθμός λεπτομέρειας; Ισπανικές επαρχίες Κατεβάστε

Λέξεις-κλειδιά: Περιφερειακές δαπάνες; προτιμήσεις? Διαεδαφικές διαφορές· μεμονωμένες επιπτώσεις Κατεβάστε

Μείνετε ενημερωμένοι για τις επερχόμενες δραστηριότητες της ERSA, εγγραφείτε στην ERSA Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Schreibe einen Kommentar